Bělomořsko-baltický kanál (Rusko)

Korintský průplav | Suezský průplav | Bělomořsko-baltický kanál | Panamský průplav | Kanál Bridgewater | Cesta svatého Vavřince | Kanál v Kielu | Kanál du Midi | Gran Kanal v Číně | Kanál Saimaa | Baťův kanál || Světové průplavy

korintsky_pruplav

Kanál byl projektován již za carského režimu. Až diktátor Stalin dokončil myšlenku pomocí pracovních táborů (tzv. gulagů). Projekt byl uskutečněn nelidskou dřinou politických odsouzenců za necelé dva roky. Otevřen byl v roce 1933, pro svoji malou hloubku je využíván pro plavby výletních lodí.

Délka: 227 km
Postaven: 1933stalin_pruplav
stalin_pruplav
stalin_pruplav