Panamský průplav (Panama)

Korintský průplav | Suezský průplav | Bělomořsko-baltický kanál | Panamský průplav | Kanál Bridgewater | Cesta svatého Vavřince | Kanál v Kielu | Kanál du Midi | Gran Kanal v Číně | Kanál Saimaa | Baťův kanál || Světové průplavy

korintsky_pruplav

Panamský průplav spojuje Atlatský a Tichý oceán. Jeho stavbu započali 1880 Francouzi, ale budování bylo znesnadněno nepříznivým malarickým klimatem a sesuvy půdy.

Na francouzský projekt navázali v roce 1901 Američané. Podařilo se jim za pomoci techniky postoupit mnohem dál. Poučeni z předchozích chyb věnovali maximální péči hygieně, vysoušení okolních močálů a stavění opěrných zdí. Průplav byl slavnostně otevřen roku 1914.

Délka: 58 km (82 km zahrnující ústí)
Postaven: 1914panamsky_pruplav
panamsky_pruplav
panamsky_pruplav